Vier inspirerende vroue is aangewys om as ambassadeurs vir die Vroue Wat Glo-beweging op te tree.

TOP STORIES

Negatiewe denke versmoor jou geloof

Praat die stem in jou kop die waarheid? Verander jou negatiewe denke en praat opbouend met jouself.

bid

3 planne vir doeltreffende gebed

Wanneer jou gebedslewe leeg en doelloos voel, kan hierdie drie planne weer die krag terug sit in gebed.

7 raakvat antwoorde op skeptiese vrae

Hoe verduidelik mens jou standpunt aan mense wat net so sterk oor hulle eie geloof (of ongeloof) voel?